xử lý nước thải sinh

Một số phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt và quy trình xử lý

sơ đồ xử lý rác thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt hằng ngày của con người ngày càng nhiều nên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng tang tại các thành phố lớn. Khi tại các thành phố lớn có hệ thống cống dãnh để thải nguồn nước thải từ các tòa nhà cao tầng hay các khu dân cư. Vậy […]